Vašimi 2% môžete rozvíjať prácu s mládežou

Zamestnanec, živnostník, firma, všetci môžeme poukázať časť svojich daní na rozvoj mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú. Nižšie ponúkame návod, ako postupovať pri poukázaní 2% alebo 3% z vašich daní podľa toho, do ktorej kategórie spadáte.

Kto sme?

YouthWatch je občianske združenie, ktoré sa venuje rozvoju a podpore práce s mládežou. Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí aktívne spoluvytvárajú svet okolo seba, sú vnímaní ako dôležitá súčasť spoločnosti a sú náležite podporovaní. K zvyšovaniu kvality práce s mládežou a mládežníckej politiky prispievame sledovaním trendov, prinášaním inovácií a rozvojom mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú. Našimi základnými piliermi sú mládežnícka politika, kvalita práce s mládežou, občianstvo a aktivita mladých ľudí, trendy a potreby mládeže.

Postup poukázania 2%, resp. 3% pre zamestnancov

 1. Do 15. 2. 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
 3. Z Potvrdenia budete potrebovať údaje nachádzajúce sa v oddieli III:
  1. Dátum zaplatenia dane, 
  2. Zaplatená daň.
 4. Zo zaplatenej dane si vypočítate  2% resp. 3%. Toto je suma ktorú poukážete vybranej organizácii.
 5. Tieto údaje spolu s osobnými údajmi vyplňte do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 6. Požiadajte organizáciu, v ktorej ste v roku 2020 dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín o potvrdenie. Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti priložte k Vyhláseniu, je jeho povinnou prílohou.
 7. Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane a Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti zaneste alebo pošlite najneskôr do 30.4.2022 na príslušný Daňový úrad
 8. Vaše 2% alebo 3% nám budú poukázané do 90 dní. Už teraz Vám však ďakujeme!

Postup poukázania 2%, resp. 3% pre živnostníkov a tých, ktorí sami podávajú daňové priznanie

Toto je postup pre tých, ktorí si sami podávajú daňové priznanie.

 1. Zistite si, akej sume zodpovedajú 2% (resp. 3%) z vašich zaplatených daní
 2. Túto sumu uveďte do príslušného políčka vo vašom daňovom priznaní.
 3. Potrebné identifikačné údaje pre poukázanie daní pre YouthWatch:
  1. IČO: 50040901
  2. Právna forma: Občianske združenie
  3. Názov: YouthWatch
  4. Adresa: Úprkova 45, 811 04 Bratislava
 4. Dokladom o odpracovaní 40 hodín je Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám pripraví organizácia, pre ktorú ste pracovali.
 5. Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti je povinnou prílohou daňového priznania pre poukázanie 3%.
 6. Vaše 2% alebo 3% nám budú poukázané do 90 dní. Už teraz Vám však ďakujeme!

Postup poukázania % z daní pre právnické osoby

Ako právnická osoba (firma) máte viacero možností, ako naložiť s percentami z Vašich daní. Môžete ich rozdeliť viacerým subjektom, môžete poukázať 1% alebo spolu s darovaním sumy 0,5% poukázať 2% z daní. Prehľadne spísané tieto možnosti nájdete na stránkach rozhodni.sk

 1. Potrebné identifikačné údaje pre poukázanie daní pre YouthWatch:
  1. IČO: 50040901
  2. Právna forma: Občianske združenie
  3. Názov: YouthWatch
  4. Adresa: Úprkova 45, 811 04 Bratislava

Rozhodli ste sa darovať sumu 0,5% z Vášho zisku práve nám? To je pre nás skvelá správa 🙂 Napíšte nám na youthwatch@youthwatch.sk, aby sme mohli pripraviť darovaciu zmluvu. Ďakujeme!

Dôležité termíny

15. február 2023 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2019

31. marec 2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% (resp. 3%) z dane. Tento termín neplatí pre tých, ktorí požiadajú o predĺženie termínu na podanie DP.

30. apríl 2023 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane na príslušný daňový úrad (spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmu)

Ako inak nás môžete podporiť?

 • Využívajte naše odborné dokumenty a odkazujte na nás a na našu webovú stránku.
 • Sledujte náš Facebook profil a zúčastnite sa našich podujatí.
 • Oslovte nás, ak hľadáte partnera pre projekt – každú ponuku dôsledne zvážime.
 • Neváhajte konzultovať s nami vaše nápady a idey: poradíme vám ako ich ďalej rozvíjať.
 • Ak viete o požadovanej službe, pre ktorú sme správny adresát – budeme radi, ak nás na ňu upozorníte, stačí sa ozvať na youthwatch@youthwatch.sk