MarkerCS next level

Kvalita práce s mládežou

Zámerom je vytvoriť z osvedčeného vzdelávania Marker CS udržateľné a dostupné vzdelávanie nezávislé na grantovej podpore z programu Erasmus+, aby sa mohla aj naďalej zvyšovať kvalita neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku a v Čechách. Okrem toho chceme prepájať know-how a prenášať, čo nám funguje v rámci neformálneho vzdelávania do vyučovania.

Prečo projekt vznikol

Tento projekt vychádza z kontextu dlhoročných skúseností so vzdelávaním pracovníkov s mládežou Marker CS. Marker CS je dlhodobý akreditovaný vzdelávací program pre pracovníkov s mládežou, ktorí pripravujú pravidelné aktivity a chcú zlepšiť ich kvalitu. Skladá sa z troch pobytových fáz a praxe medzi nimi. Vzdelávací program je postavený na skúsenostiach zo 4 predchádzajúcich projektov od roku 2014. Viac informácií na www.markercs.cz

K vzdelávaciemu programu bola vytvorená aj metodická príručka s hravým e-learningom “Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou” voľne dostupná na www.slabikarnfv.eu

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Naším zámerom je prispieť k zvýšeniu kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku a v Čechách prostredníctvom zvýšenia kompetencií pracovníkov s mládežou, teda tých, ktorí sa venujú rozvoju mladých ľudí v ich voľnom čase. Projekt Marker CS next level je zameraný aj na nadviazanie medzisektorových partnerstiev s formálnym vzdelávaním a biznis sektorom.

Chceme vytvoriť taký biznis plán, aby sme zo vzdelávacieho programu Marker CS vytvorili trvalo udržateľnú “akadémiu neformálneho vzdelávania”, ktorá bude dostupná aj pre ďalších pracovníkov s mládežou a tí budú mať možnosť zlepšiť seba, skvalitniť svoje aktivity ako aj svoju organizáciu, a tým vytvárať lepšie podmienky pre rozvoj mladých ľudí na Slovensku a v Čechách.

Okrem toho chceme inšpirovať i učiteľov a školy a prepájať tak naše know how, čo nám funguje v práci s mladými ľuďmi s tým, ako je možné obohatiť proces vzdelávania v školách.

Cieľové skupiny projektu 

  • Pracovníci s mládežou, ktorí sa venujú pravidelným aktivitám s mládežou v ich voľnom čase
  • Učitelia a školy
  • Zástupcovia firiem, individuálni darcovia a pod.

 

 

Aktivity projektu

Marker CS vol.4: Štvrtá edícia dlhodobého vzdelávacieho programu v rokoch 2019-2020

Marker CS vol.5: Piata edícia dlhodobého vzdelávacieho programu v roku 2021

Marker CS upgrade “Dopady v práci s mládežou”: Trojdňové česko-slovenské vzdelávanie, ktoré bude prebiehať v spolupráci s Ashoka, Česká republika. Školenie je predbežne naplánované na rok 2021

Marker CS upgrade “Inovácie v práci s mládežou”: Trojdňové vzdelávanie v Českej republike.  Školenie je predbežne naplánované rok 2021

Marker CS upgrade “Inovácie v práci s mládežou”: Trojdňové vzdelávanie v Slovenskej republike. Školenie je predbežne naplánované na rok 2021

Marker CS pre učiteľov “Marker CS do škôl”: Niekoľko víkendové školenie pre učiteľov naplánované na 2020 – 2021

Výstupy projektu

Kontakt na nás

Informácie o vzdelávacích aktivitách pre pracovníkov s mládežou a učiteľov: alena.tomanova@youthwatch.sk

Nadväzovanie partnerstiev s darcami: marcela.hajtmankova@youthwatch.sk

Realizátori projektu

ANEV Asociace neformálního vzdělávání, Česká republika

YouthWatch, Slovenská republika

Projekt podporili

Projekt je relizovaný vďaka finančnej podpore z Programu Erasmus +