MarkerCS vol. 3

Kvalita práce s mládežou

Školenie, ktoré je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým dopadom na účastníkov aj ich organizácie.

Informácie o projekte

Marker CS – dlhodobé česko-slovenské školenie realizované v spolupráci s českou asociáciou ANEV. Školenie je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým dopadom na účastníkov aj ich organizácie.

  • Programové elementy: logika stavby neformálne vzdelávacích aktivít, kvalita v práci s mládežou, aktuálne trendy mládeže, stanovovanie vzdelávacích cieľov a tvorba metodík, práca so skupinou, meranie dopadov, praxe a nácviky, prenos do vlastných organizácií a mnohé ďalšie.

Trvanie projektu: 1.8.2017 – 30.4.2019

Projekt Marker CS vol.3 nadväzuje na prechádzajúci projekt Marker CS vol.2. Projekt bol doplnený o Interný seminár „Improving youth work“ s podtitulom „Your guide to quality development“. Uskutočnil sa 8.-10.11.2017, pod vedením experta Jonasa Agdura zo Švédska, na ktorom sa mohli zúčastniť aj ďalší členovia YouthWatch, ANEV a bývalí účastníci školenia MarkerCS. Jonas Agdur viedol expertnú skupinu Európskej komisie ku kvalite a je “otcom” myšlienky systému kvality, ktorý využívajú mnohé samosprávy vo Švédsku. Na seminári sme sa venovali kvalite, oblastiam, ktoré sa dajú sledovať, tomu, čo všetko sa dá merať a nastavovaniu indikátorov.

Účastníci: 25 profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov s mládežou z ČR a SR

Realizátori projektu

ANEV Asociace neformálního vzdělávání, Česká republika

YouthWatch, Slovenská republika

Projekt podporili

Projekt je relizovaný vďaka finančnej podpore z Programu Erasmus +