Aktiv

Projekt zameraný na podporu angažovanosti mladých a na pomoc samosprávam v nastavovaní systému rozvoja práce s mládežou

Albie

ALBIE (Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity) bol projekt strategického partnerstva zameraný na výskum a prácu s cieľovou skupinou mladých ľudí, tzv. NEETS – (Not in Education, Employment, or Training).