ZMENA: YoDel sa presúva na neurčito 

Konferencia o nových prístupoch k mladej generácii

Termín YoDel sa presúva na neurčito. To neznamená, že rezignujeme na témy, z dlhodobého hľadiska nám prídu dôležité. Ani na formát konferencie. Iba sme sa ju vo svetle aktuálneho diania rozhodli preložiť.

Vnímame, že mnohí, ktorí aj po minulé roky na konferenciu chodili, aktuálne množstvo času a energie venujú pomoci ľuďom na úteku pred vojnou. Nevieme, ako dlho to ešte bude trvať, no vnímame, že to bude téma ešte určite minimálne najbližšie mesiace. Preto sme sa rozhodli konferenciu preložiť na, dúfame, „pokojnejšie“ obdobie. A aj my v organizačnom tíme tak budeme môcť teraz nasmerovať našu energiu tam, kde je ju naliehavejšie treba. Ďakujeme za porozumenie a prihlásime sa s novým termínom, keď ho stanovíme (predpokladáme jeseň 2022 alebo jar 2023).

Projekt realizujú:

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Slovenská republika

YouthWatch, Slovenská republika

ANEV, Česká republika

Projekt je relizovaný vďaka finančnej podpore z Programu Erasmus +