Vzdelávací program​

Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých

Koučing neobohatí len teba ale aj tvoje okolie. Stretávaš sa často s pojmom koučing, no nie je ti úplne jasné o čo ide? U nás sa to dozvieš. 

O vzdelávaní

Nie vždy vieme prísť na to, ako si so svojim životným smerovaním poradiť sami. O to komplikovanejšie to môže byť, keď sme mladý, ponúka sa nám množstvo príležitostí a máme život pred sebou. 

A práve v prípade ak mladý človek nechce len tak „preplávať životom“, ale chce ísť správnym smerom môže kouč v jeho smerovaní zohrávať dôležitú úlohu. Vďaka nášmu kurzu vie kouč viesť mladých ľudí k tomu, aby nečakali na ponúknuté riešenie od iných, ale aby ho prostredníctvom správneho vedenia našli sami v sebe. Pretože, len vtedy to má zmysel ak nerobíme rozhodnutia pre iných, ale preto, že sme o nich presvedčení.

Účasťou na programe získate ideálnu metódu na sprevádzanie mladých ľudí, s ktorými denne pracujete. Osvojíte si koučovací prístup v práci s mládežou a pomôžete mladým ľuďom, nájsť odpovede na ich otázky.

Tento kurz je v súlade s medzinárodnými štandardmi koučingu podľa ICF. 

Náš kurz sa zameriava na koučing v práci s mládežou, a práve o to je špecifickejší a pestrejší. 

Čo sa naučíš:

 • Aké sú  princípy koučingu v súlade s medzinárodnými štandardmi ICF (najväčšia celosvetová organizácia profesionálnych koučov) a v čom sa líši napríklad od mentoringu
 • Aká je základná štruktúra koučovacieho rozhovoru
 • Ako sa správne pýtať
 • Aké sú rôzne koučovacie nástroje a ako ich využívať
 • Ako správne nastavovať cieľ stretnutia (tzv. kontrakt) alebo dlhodobé ciele s koučovaným
 • Ako viesť koučovaných k hlbšiemu uvedomeniu a preberaniu zodpovednosti
 • Aké sú etické zásady pri koučovacom rozhovore
 • Čo predstavujú jednotlivé kompetencie kouča podľa ICF
 • Ako viesť koučovaného k reálnej zmene a krokom na jej uskutočnenie

Tento program je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať potenciál mladých ľudí, viesť ich k osobnostnému rastu, podporovať v aktívnom prístupe k životu a k hľadaniu vlastných riešení. 

Program prakticky rozvíja možnosti a kompetencie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich tak, aby boli schopní v individuálnych rozhovoroch s mladými ľuďmi využívať koučovací prístup a podporovali ich v osobnom sebarozvoji.  

Na konci akreditovaného programu si osvojíš kompetencie kouča a budeš ich vedieť cielene využívať v praxi.

Školenie je veľmi praktické a v celkovej cene 400 Eur, ktorá je neporovnateľná s komerčnou ponukou, kde za podobný program zaplatíš oveľa viac.  V rámci tohto poplatku je zahrnutých 7 plných dní školenia (3+2+2) a 2x 3-hodinový online mentoring (Spolu 64 hodín).  Vďaka školeniu  získaš okrem neoceniteľných kompetencií v oblasti koučingu v práci s mládežou aj osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou. Táto akreditácia v oblasti neformálneho vzdelávania, tzn. MŠVVaŠ SR garantuje kvalitu programu, ale nie sú zaň školské kredity.

Program sa bude konať pod vedením profesionálneho a skúseného lektora a kouča, Tomáša Peška, ktorý je aj súčasťou predsedníctva www.icf.sk.

Lektor: Tomáš Pešek, PCC

Výborný lektor a medzinárodne certifikovaný kouč, s viac ako 500 odkoučovanými hodinami a viac ako 10 ročnou praxou. Už dve dekády sa venuje mladým ľuďom a tým, ktorí s nim pracujú. Verí v potenciál mladých ľudí a hľadá rôzne spôsoby a formy, ako sa dá tento potenciál rozvíjať. 

Viedol viacero úspešných koučovacích výcvikov a zároveň sa angažuje v profesionálnej koučovacej komunite ako člen predsedníctva slovenskej pobočky najväčšej celosvetovej organizácie koučov ICF. Ako jediný na Slovensku v roku 2021 získal globálnu cenu ICF Young leader award za prínos k rozvoju koučovacej komunity. Viac informácií o Tomášovi na www.improve-se.sk 

Viac od lektora Tomáša Pešeka o metóde koučingu v práci s mládežou, si môžeš vypočuť v podcaste, kde sa rozpráva s absolventkami svojich výcvikov, ako koučing využívajú v praxi.

Prihlasovanie

Prihlasovanie je otvorené do 15.9.2022, alebo do naplnenia kapacity tu. Po ukončení registrácie bude prebiehať výber účastníkov vzdelávania. O výbere vás budeme informovať najneskôr do 30.9.2022

Termíny programu

Program bude prebiehať v časoch od 9.00 – 17.30 s prestávkou na obed v priestoroch na Štúrovej ulici v Bratislave.

Konkrétne termíny jednotlivých častí:

 • 11. – 13. 12. 2022
 • 10. – 11.2.2023
 • 21. – 22.4.2023

Pre úspešné absolvovanie programu musí účastník absolvovať min. 90% z celkovej časovej dotácie programu.

 • 7 plných školiacich dní, ktoré budú plné praktických tréningov a cvičení,

 • študijné materiály a prax v medzifázach (pre získanie akreditácie je potrebná prax minimálne 10 hodín, z ktorej časť účastníci získajú počas výcviku),

 • praktické načúvania počas koučovacích rozhovorov a spätnú väzbu od lektora.

Miesto realizácie

Štúrova ulica, Bratislava

Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú individuálne

Občerstvenie (káva, čaj, voda, ovocie, snack) počas vzdelávania bude k dispozícii

A aké sú skúsenosti našich absolventov/iek?

Počas kurzu som mal možnosť získavať nové poznatky v pokojnej atmosfére medzi ostatnými účastníkmi kurzu. Pozorným počúvaním a spoluprácou, som mal možnosť od každého sa niečo naučiť. 

V profesnej rovine, v práci s mladými som pochopil, ako dokáže byť koučing užitočný a pomôcť mladým v ich osobnom rozvoji. (Marcel)

Koučing mi pomohol nájsť v sebe doteraz nepoznaný potenciál. Zmenila som spôsob a prístup k životným situáciám. Na vlastnej koži som zažila tzv. AHA efekt, ktorý je najvzácnejší v nájdení, ako riešiť tému, ktorá bola doposiaľ neriešiteľná. Ako cvičný kouč som získala nové techniky na to, ako viesť človeka takou cestou, aby sa sám rozvíjal a dokázal riešiť prekážky a problémy, ktoré ho v živote stretnú bez obáv a predsudkov. Aby rástol takým spôsobom, ktorý si zvolil sám. (Silvia)

Koučing je pre mňa výzvou, ale na každé koučovanie sa teším. Toto školenie bola výborná investícia. Nie, že by som o tom predtým pochybovala, ale teraz som veľmi vďačná, že som s vami mohla byť. Ďakujem. (Lucia)

 

Toto školenie realizuje OZ V.I.A.C v spolupráci s organizáciou YouthWatch.