Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých

Program prakticky rozvíja kompetencie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich tak, aby boli schopní v individuálnych rozhovoroch s mladými ľuďmi využívať koučing a koučovací prístup. Aby sa dokázali lepšie pýtať, viac počúvať a menej radiť. Tento kurz je v súlade s medzinárodnými štandardmi koučingu podľa najväčšej celosvetovej profesijnej organizácie koučov “International Coaching Federation”. 

Odkaz pre kraj

Projekt „Odkaz pre kraj“ je o pilotovaní využívania gramotnosti formovania budúcností (futures literacy) ako inovatívneho nástroju na podporu participácie mladých ľudí v meste Nitra a Nitrianskom kraji.

Marker vol. 6

Dlhodobé československé školenie, zamerané na zvyšovanie kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, prinášajúce interaktívnou formou overené princípy aj najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým dopadom na účastníkov aj ich organizácie.

Marker do škôl

Dlhodobé československé školenie, zamerané na implementáciu prvkov neformálneho vzdelávania vo formálnom vzdelávaní. Interaktívnou formou prinášame overené princípy a najaktuálnejšie témy a trendy mládeže učiťeľom a učíteľkám a tým zlepšujeme ich kompetencie pre vzdelávanie mládeže.

Com(e)pare – Come and compare how young people in Europe live

Tento projekt je realizovaný z iniciatívy siete trendspotterov – online komunity mladých ľudí, ktorí spolupracujú s YouthWatch na identifikácii trendov v životnom štýle mladých. Iniciatíva vyvstala najmä z potreby vedieť, čím žijú aj iní mladí ľudia v zahraničí, čo sú ich záujmy, v čom sa odlišujú mladí ľudia a naopak, čo ich spája.

Pridaj sa k sieti Trendspotterov!

Pridaj sa k sieti Trendspotterov! PRIHLÁS SA DO 19. 02. 2023 KTO SÚ TRENDSPOTTERI?  Trendspotteri sú komunita mladých ľudí zo Slovenska, ktorí nám pomáhajú mapovať, čím aktuálne žijú mladí ľudia. Skupinu sme založili v apríli 2020, aby sme na Slovensku zastabilizovali kvalitatívny výskum trendov v živote mladých ľudí. Aktuálne skupinu Trendspotterov tvorí 30 unikátnych mladých […]