Mládežnícka politika (popup)

Mládežnícka politika

My v YouthWatch chápeme mládežnícku politiku ako riadenie vecí verejných s cieľom zvyšovania kvality života mladých ľudí. Sme si vedomí, že každý dobrá a efektívna politika je postavená na vedomostiach a poznaní dnešných mladých ľudí.

Príklady oblastí, ktorým sa venujeme:

  • Nastavovanie systému mládežníckej politiky
  • Realizácia prieskumov témach mládežníckej politiky na rôznych úrovniach
  • Hodnotenie stavu jednotlivých oblastí mládežníckej
    politiky na rôznych úrovniach
  • Spracovanie prehľadov a podkladov
  • Nastavovanie vzdelávania a prípravy ľudí, ktorí sa venujú rôznym skupinám mládeže,
  • História a vývoj mládežníckej politiky na Slovensku
    a i.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *