Trend: Nová spiritualita 2. časť

Návrat k prírode a k sebe samému

Návrat k prírode a k sebe samému je jedným z prejavov trendu v životnom štýle mladých, ktorý nazývame Nová spiritualita.

Nová spiritualita je názov trendu, ktorý popisuje stratégie ako si mladí snažia udržať vnútornú rovnováhu a dosiahnuť harmóniu v živote ako reakcia na vysoké nároky v súkromnom aj pracovnom živote, konkurenciu či premiéru najmä negatívnych informácií na sociálnych sieťach a v médiách. Využívajú pri tom možnosti, ktoré prináša mentálny detox či fyzické cvičenia a výzvy, ponuky a aktivity rôznych skupín opierajúcich sa o pôvodné hodnoty našich predkov, najmä návrat k prírode ale aj cez kresťanstvo ako moderný životný štýl vyznávajúci najmä prijatie, spolupatričnosť a rešpekt.  

Novopohanstvo

Veľkú popularitu zažíva aj návrat k pôvodným hodnotám našich predkov, najmä návrat k prírode, k jej lepšiemu chápaniu a porozumeniu a využívaniu jej sily a moci prostredníctvom pôvodných (pohanských) prístupov či rituálov. Vytvárajú sa skupiny a spoločenstvá, ktoré tieto informácie zdieľajú a praktikujú pričom čerpajú zo starých druidských/keltských zdrojov (aj ako odnož podobných spoločenstiev zo zahraničia) napr. Kňažky bohyne Lada či Kňažky Živeny organizujú rôzne školy a tiež pobyty napr. s prechodovými rituálmi žien v jednotlivých životných rolách: manželka/žena/partnerka – matka – vdova – stará matka.

Ďalším príkladom sú rôzne akcie, ktoré sa viažu na tradičné medzníky v roku našich predkov ako napr. slnovrat/rovnodennosť napr. Festival svetla, často organizované týmito skupinami alebo ich účasť a prezentácie na rôznych festivaloch ako festival Pálava, festival Drienok, Festival na Lúkach a i. 

Záujem o spiritualitu v novej podobe je možné zachytiť aj v rozmachu ponuky v oblasti prírodnej mágie a čarodejníctva. Wicca je čarodejnícke hnutie, ktoré je zamerané na uctievanie prírodných cyklov, využití sily a mágie prírody, ako magickú moc bylín, kameňov, či fáz mesiaca. Na Slovensku ho propaguje napr.  Rawen Moonwolf  s jeho Školou prírodnej mágie a čarodejníctva  či obchod Avalon magic ale aj Alessandra de Noir, ktorá sa hlási tiež k tomuto smeru.

Obr. 1: Osobný profil AllessandraDenoir na Instagrame
Obr. 1: Osobný profil AllessandraDenoir na Instagrame

K spiritualite cez mentálny detox a fyzické cvičenia a výzvy

Dosiahnuť vnútornú harmóniu a rovnováhu je často motívom pre činnosti a aktivity, ktorých cieľom je odstránenie stresu a vnútorného nepokoja svojim praktizovateľom. Mentálny detox aktuálne ponúkajú viaceré spoločenstvá či skupiny, ktoré reagujú na potreby dnešných (nielen) mladých ľudí. 

Už dlhšie stúpa popularita jógy –  spojenej s relaxáciou a meditáciou. Obdobie pandémie prinieslo obrovský nárast rôznych aplikácií a programov, ktoré ľuďom často pracujúcich/študujúcich z domu majú poskytnúť návod, ako sa zbaviť stresu, napätia či negatívnych myšlienok prostredníctvom jogy.  Čoraz populárnejšie sú cvičenia (cez rôzne aplikácie), kedy jedinec dosiahne stav, že sa plne sústredí na prítomnosť, čo pomáha predchádzať vyhoreniu, bojovať so stavom úzkosti a neistoty. Sprievodnými produktmi sú knižné návody a sprievodcovia či rôzne denníky, zápisníky

Pred pandémiou sa mladí ľudia (aj vzhľadom na dostupnú možnosť lietania) vyberali na rôzne detoxikačno/spirituálne pobyty napr. do Indie, Bali alebo na tradičné púte do Santiago de Compostela či iných miest. 

Rovnaký nárast v ponuke pobytov zameraných na novú spiritualitu a detox tela i mysle je  možno zaznamenať aj na Slovensku v rôznych komunitách ako napr. Lovinka (Žiaraslávne sústredenie: Obroda JasnoZrivosti),  Zaježová (Kurz ZYQ)  a i.

Obr. 2: Výhovorky bokom s hosťkou Adelou Vinczeovou
Obr. 2: Výhovorky bokom s hosťkou Adelou Vinczeovou

Boom rôznych metód a prístupov potvrdzuje, že najmä medzi mladými ľuďmi je záujem o to, aby sa cítili lepšie, žili plnohodnotnejší život a že hľadajú cesty a spôsoby ako to dosiahnuť. V poslednom období sa široko rozšírilo kúpanie v jazerách a rybníkoch špeciálne v zime (Whim Hof Method, ktorú úspešne dostáva do života na Slovensku Martin Tham).  Rôzne telesné cvičenia ako napr.  Rozvaha pohybu sú založené na myšlienke sebarozvoja cez vlastné telo, si tiež nachádzajú svojich fanúšikov medzi mladými. V kurze je aj pôst ako starobylý spôsob očistenia tela a následne aj duše (Vedomý pôst s Petrom Starcom, Vedomý pôst o Živej vode, Divoká tvorkyňa). Spolu s jogou narastá popularita aj tzv. vibračných kúpeľov, kde účastníkov uvádza do stavu hlbokej meditácie, vnútorného pokoja a harmónie zvuk tibetských mís a gongov.  V júni 2020 IUVENTA spustila projekt Výhovorky bokom, kde viaceré z vyššie uvedených prístupov ponúka mladým ako výzvu prekonať svoje limity a zlepšiť tak svoje fyzické aj duševné zdravie.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@youthwatch.sk 

Uverejnené: 14.12.2020

Spracovali: Ellen Anthoni, Jana Miháliková, Lucia Szórád, Alena Tomanová, Tomáš Pešek

Zber dát prebiehal vďaka podpore organizácií: Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, V.I.A.C., Rada mládeže Prešovského kraja, Eduma, OZ TEAM, Mladiinfo Slovensko, CeNef.

Všetky obrázky sú použité na účel názornej ukážky pri výskume, ktorého výstupmi je vyššie zverejnený trend/sonda.

Sonda bola realizovaná v rámci projektov TrendWatch YOUTH podporeného cez Erasmus + a projektu Trendspotting podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.