Sonda: Aké zmeny priniesol COVID-19 mladým

1. časť – Zmeny v každodennom živote

Po dvoch týždňoch „karantény“, ktorú mladí ľudia mohli spočiatku považovať za malé prázdniny, sa situácia zmenila a karanténa sa prehupla do ďalšieho a možno nie posledného týždňa. Spýtali sme sa mladých ľudí ako toto obdobie prežívajú.

Je to najmä o škole

Pre všetkých mladých ľudí je on-line vzdelávanie nová skúsenosť, s ktorou sa musia vyrovnať (pravdepodobne rovnako ako aj ich učitelia) s väčším či menším úspechom. Odhadom sa učeniu/príprave do školy venujú 4 – 5 hodín denne, pričom začínajú neskôr ako zvyčajne (čo oceňujú najmä denne dochádzajúci do iného mesta). „Každý deň dostávame od učiteliek domáce úlohy, ktoré sa mi veľmi nechcú robiť, ale urobím si ich“. Viacerí sa vyjadrili, že nevidia/nemajú inú možnosť. Niektorí sú cez messenger spojení v rámci vyučovaia so spolužiakmi a niektorými učiteľmi. Mladí zo skupiny maturantov sa skôr obávajú o priebeh maturít, niektorí sa už pripravujú, iní čakajú „čo bude“ a až potom sa chystajú začať učiť.

Vysokoškoláci nevidia rozdiel v tom ako prebieha ich domáca príprava, podľa nich majú „úloh stále dosť, seminárky sa sypú“. Viacerým škola chýba, najmä však pre denný kontakt s kamarátmi. Ale sú aj takí, čo sa im vzťah k škole nezlepšil, práve naopak „škola ma baví ešte menej ako kedykoľvek predtým a je dosť zbytočná a je ešte viac odtrhnutá od reality ako doteraz“.

Na prácu z domu nemá každý podmienky

V sonde bolo málo respondentov, ktorí pracujú, niektorí naďalej dochádzajú do práce, iní pracujú z domu. Najmä tí, čo pracujú z domu sa sťažujú, že na to nemajú prispôsobené bývanie a prekáža im to. Niektorí sa vyjadrili, že už by znovu chceli chodiť do kancelárie a že sa na to vyslovene tešia.

Strata brigády je predzvesťou ohrozených plánov

Niektorí mladí ľudia spomenuli, že prestali brigádovať, iní naopak si našli v týchto dňoch brigádu v obchodoch, ktoré sú otvorené a potrebujú posilniť svoje rady. Viacerí sa pri strate brigády obávajú narušenia až zrušenia svojich plánov ako je cestovanie počas leta alebo získanie vodičského preukazu. Jedna z účastníčok zisťovania bola aktuálne na úrade práce a výrazne je ohrozené jej hľadanie nového zamestnania.

Naša rodina nikdy nebola takto dlho spolu

Aj pre mladých ľudí je karanténa spolu s rodičmi novou skúsenosťou – práca z domu, online škola je niečo, na čo si všetci potrebujú privyknúť a nájsť si svoj systém a rytmus.

„ Čas využívame na to, že sme spolu a večer sa hráme najrôznejšie spoločenské hry, na ktoré sme nemali čas celé roky“. Viacerí oceňujú spoločné obedy a večere, hranie kartových a spoločenských hier, spoločné sledovanie filmov alebo len spoločné domáce práce, varenie, nevyhnutné nákupy, či pomoc v záhrade.

„Obmedzila som návštevy u starkých, čo ma mrzí, no je to obeta, ktorú musím priniesť ak chceme zastaviť šírenie vírusu“. Mladým chýba kontakt so starými rodičmi a členmi rodiny, ktorí nemusia byť fyzicky vzdialení, ale nemôžu sa osobne stretnúť, vystískať či pobozkať ako boli zvyknutí. Uvedomujú si však, že je to dôležité a chcú sa správať zodpovedne.

 

V druhej časti prinášame náhľad na trávenie voľného času mladých ľudí v tomto období.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@youthwatch.sk

Spracovali: Ellen Anthoni, Jana Miháliková, Alena Tomanová, Lucia Szórád, Tomáš Pešek

Uverejnené: marec 2020

Použité obrázky sú príklady zdieľané mladými ľuďmi, ktoré vyjadrujú ich duševné rozpoloženie či ich názor na tento čas.

Sonda bola realizovaná v rámci projektov TrendWatch YOUTH podporeného cez Erasmus + a projektu Trendspotting podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.