Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých

Program prakticky rozvíja kompetencie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich tak, aby boli schopní v individuálnych rozhovoroch s mladými ľuďmi využívať koučing a koučovací prístup. Aby sa dokázali lepšie pýtať, viac počúvať a menej radiť. Tento kurz je v súlade s medzinárodnými štandardmi koučingu podľa najväčšej celosvetovej profesijnej organizácie koučov “International Coaching Federation”. 

Odkaz pre kraj

Projekt „Odkaz pre kraj“ je o pilotovaní využívania gramotnosti formovania budúcností (futures literacy) ako inovatívneho nástroju na podporu participácie mladých ľudí v meste Nitra a Nitrianskom kraji.

Marker vol. 6

Dlhodobé československé školenie, zamerané na zvyšovanie kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, prinášajúce interaktívnou formou overené princípy aj najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým dopadom na účastníkov aj ich organizácie.

Marker do škôl

Dlhodobé československé školenie, zamerané na implementáciu prvkov neformálneho vzdelávania vo formálnom vzdelávaní. Interaktívnou formou prinášame overené princípy a najaktuálnejšie témy a trendy mládeže učiťeľom a učíteľkám a tým zlepšujeme ich kompetencie pre vzdelávanie mládeže.

The Future is now

Na to, aby bola práca s mládežou relevantná a atraktívna, musí reagovať na aktuálne potreby mládeže. Informácie o týchto potrebách často nie sú na Slovensku aktuálne a dostatočne vysvetlené. Uvedomili sme si, že iba  zachytávať trendy nestačí. Potrebujeme mládež aj pracovníkov s mládežou pripravovať aj na zmeny, ktoré ich v budúcnosti čakajú, a teda potrebujeme zvyšovať ich “Future literacy” kompetencie.