Sonda: Ako mladí prežívajú čas
COVID-19

2. časť - Trávenie voľného času

V prvej časti sondy sa dočítate informácie o zásadných zmenách v živote mladých ľudí počas epidémie. V tejto časti je popísané ako mladí ľudia momentálne vnímajú a prežívajú voľný čas.

Čas sa spomalil, ale stále ho nie je dosť

Mladí sa vyjadrujú, že je to obdobie, kedy sa „zastavil čas“ a aj oni sami „spomalili“. No stále vnímajú, že času je málo na to všetko, čo by chceli (alebo mali) stihnúť.

Príklady činností, ktoré mladí uvádzajú ako „veci, na ktoré nebol doteraz čas“ a teraz ten čas našli a využívajú ho:

  • vyrábam veci do domácnosti ako tienidlo na luster, stolík na balkón, podložky pod hrnčeky, alebo bižutériu;

  • robím rodokmeň;

  • denne robím rešerše o online kultúre v tejto dobe;

  • venujem sa veciam, na ktoré som predtým nemala čas: kreslenie, hranie na klavíri, gitare, ukulele, fotenie, upravovanie fotiek.

Konečne čítam

Knižnice sú nanovo prezreté a sú oprášené knihy spadajúcej do skupiny „raz, keď budem mať čas“. „Odhodlal som sa vrátiť ku knihe, ktorú som pre jej náročnosť zanechal pred pár mesiacmi – Majster a Margarétka od M. Bulgakova“. Väčšina mladých sa vyjadrila, že čítajú viac ako pred tým, vracajú sa k obľúbeným knihám ako Harry Potter, niektorí aktívnejšie čítajú knihy v angličtine. „Mám oveľa viac času, ktorý môžem venovať čítaniu kníh“.

Prokrastinácia je reálna hrozba

Nebezpečenstvo prokrastinácie si mladí nielen uvedomujú, ale s ním aj aktívne bojujú – hoci nie vždy s úspechom. „Prokrastinácia u mňa prevyšuje 85% nad učením“vyjadrila sa jedna z opýtaných, ale jedným dychom dodáva „veľmi ma to trápi, chcem to zmeniť“. Aj ďalší jej rovesníci sú pevne rozhodnutí zmeniť svoje denný režim: „musím vedieť lepšie usporiadať a ustrážiť čas“, alebo „musím robiť na svojej pracovnej morálke, aby som stihla spraviť všetok učebný materiál a bola schopná sa bez problémov dostať do ďalšieho ročníka štúdia“.

Naopak, istá skupina mladých ľudí je so situáciou ako majú zadelený a využitý čas spokojná. Niektorí tvrdia, že „oveľa viac času trávim prekvapivo produktívnejšie, vzhľadom k tomu, že v tejto chvíli sú všetky kroky, ktoré vo svojom živote podnikem iba na mne a na mojom rozhodnutí“. Ďalšie zhodnotenie situácie „viem si nájsť viac času a rozvíjať samu seba v iných oblastiach. Už dlhšie som túžila naučiť sa napríklad šiť. Na internáte to moc nešlo, ale teraz doma je to omnoho ľahšie“.

Ale ako všade, aj tu sa nájdu výnimky, ktorých využitie času (aj toho pôvodne určeného na štúdium) môže vyzerať nejako takto: „teraz som začal pozerať seriál, po 2-3 epizódach si dám výlet do kuchyne, kde sa najem/pozrem, čo máme navarené a keď sa mi nepáči – idem spät do izby“.

Využi čas a vykreš sa do dokonalosti

Nebezpečenstvo prokrastinácie si mladí nielen uvedomujú, ale s ním aj aktívne bojujú – hoci nie vždy s úspechom. „Prokrastinácia u mňa prevyšuje 85% nad učením“vyjadrila sa jedna z opýtaných, ale jedným dychom dodáva „veľmi ma to trápi, chcem to zmeniť“. Aj ďalší jej rovesníci sú pevne rozhodnutí zmeniť svoje denný režim: „musím vedieť lepšie usporiadať a ustrážiť čas“, alebo „musím robiť na svojej pracovnej morálke, aby som stihla spraviť všetok učebný materiál a bola schopná sa bez problémov dostať do ďalšieho ročníka štúdia“.

Naopak, istá skupina mladých ľudí je so situáciou ako majú zadelený a využitý čas spokojná. Niektorí tvrdia, že „oveľa viac času trávim prekvapivo produktívnejšie, vzhľadom k tomu, že v tejto chvíli sú všetky kroky, ktoré vo svojom živote podnikem iba na mne a na mojom rozhodnutí“. Ďalšie zhodnotenie situácie „viem si nájsť viac času a rozvíjať samu seba v iných oblastiach. Už dlhšie som túžila naučiť sa napríklad šiť. Na internáte to moc nešlo, ale teraz doma je to omnoho ľahšie“.

Ale ako všade, aj tu sa nájdu výnimky, ktorých využitie času (aj toho pôvodne určeného na štúdium) môže vyzerať nejako takto: „teraz som začal pozerať seriál, po 2-3 epizódach si dám výlet do kuchyne, kde sa najem/pozrem, čo máme navarené a keď sa mi nepáči – idem spät do izby“.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@youthwatch.sk

Spracovali: Ellen Anthoni, Jana Miháliková, Alena Tomanová, Lucia Szórád, Tomáš Pešek

Uverejnené: marec 2020

Použité obrázky sú príklady zdieľané mladými ľuďmi, ktoré vyjadrujú ich duševné rozpoloženie či ich názor na tento čas.

Sonda bola realizovaná v rámci projektov TrendWatch YOUTH podporeného cez Erasmus + a projektu Trendspotting podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.