Sonda: Ako mladí prežívajú čas
COVID-19

1. časť –⁠ Na všetko sa dá (v princípe) zvyknúť

Obmedzenie pohybu, zrušené denné vyučovanie v školách, ľudia v rúškach, stopnutie vlakov zadarmo, zákaz stretávania sa vo väčšom počte, vyhradené hodiny v obchodoch pre seniorov, prázdne vozidlá MHD. Nad čím premýšľajú a ako prežívajú ďalšie týždne mladí ľudia?

Na všetko sa dá (v princípe) zvyknúť

Takto je možno zhrnúť nastavenie väčšiny mladých. Situáciu vnímajú pokojnejšie, neberú to ako niečo ÚPLNE normálne, ale zvládajú každodenné situácie: „naučil som sa s tým žiť a život ide aj s koronou“, „už som sa upokojil a mám pocit, že všetci sme vo fáze zmierenia sa (so situáciou)“, „nepovedal by som, že to nesledujem, ale beriem to už miernejšie ako pred tým“.

Pohľad dievčat a mladých žien na vnímanie situácie sa nezmenil, brali situáciu od prvých dní seriózne. Mladí muži si priznávajú, že uvedomenie si vážnosti celej situácie prišlo až postupne „pôvodne som si myslel, že do začiatku leta to už bude celé v poriadku…“ „vlastne zo začiatku som to vnímal veľmi nezodpovedne…myslel som si, že to rýchlo prejde…“

Mladí zdôrazňujú, že cítia pocit väčšej zodpovednosti za svoje zdravie – aj zdravie ostatných – najmä starších ľudí a prispôsobili tomu svoje správanie: „…ale teraz, keď sa to zhoršilo, snažím sa to brať zodpovedné,  nosím rúško, umývam si ruky častejšie, nestretávam sa so staršími ľuďmi…“, „treba zachovať chladnú hlavu a hlavne rozmýšľať rozumne, aby sme neohrozili druhých“, „ zo začiatku som na to nemyslel až toľko, ale keď sa to začalo hromadiť uvedomil som si, že mám v rodine starších ľudí, na ktorých epidémia vplýva viac“, „…teraz si všetci dávajú pozor, lebo sa boja o svoje zdravie.“

Niektorí čakali „horší scenár“, pričom narážajú na situáciu v krajinách v Európe, odkiaľ denne hlásili stovky obetí pandémie.

Obranné mechanizmy pred negatívnymi myšlienkami

Hoci niektorí stále bojujú so strachom a panikou („keď sa tak nad tým znovu zamyslím…“), ale zároveň už našli aj svoje cesty ako sa chrániť pred negatívnymi pocitmi najmä zamestnaním sa či obmedzením prijímania správ „nesledujem správy …keď sú nejaké nové info, tak sa to dozviem od maminy alebo sestry alebo sa dočítam na sociálnych sieťach“, „podarilo sa mi začať pracovať ako dobrovoľník v nemocnici a pripravujem sa na skúšky na vysokej škole takže je to oveľa lepšie“, „…naučila som sa nepozerať si nové správy viac ako raz do dňa“.

On-line vzdelávanie OK, ale nie nadlho

Systém, akým sa mladí vzdelávajú z domu, preveril IT schopnosti žiakov aj učiteľov „…uvedomil som si, že nie sme pripravení takmer na nič mimo nášho bežného denného (školského) štandardu“….“naučil som sa používať tisícstotridsať aplikácii na volanie s učiteľmi…“.

A hoci boli spočiatku „nadšení, že nebude škola“, ukázalo sa, že to nebudú ani prázdniny „dostávame omnoho viac úloh ako by sme robili v škole…“

Jeden z kritických názorov na obsah vzdelávania a školského systému „uvedomil som si, koľko zbytočných vecí je … a aj napriek tomu, že ich teraz nemôžeme využívať, sa nič vážne nestalo“.

Vyjadrenie jednej z respondentiek sondy hovorí za všetko „viac si vážim školské prostredie a uvedomila som si, že aj keď by online škola bola zaujímavá pár dní v mesiaci, tak na dlhodobé riešenie to nevidím :-)“

V druhej časti sondy vám prinášame vhľad do zmien postojov v živote mladých ľudí.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@youthwatch.sk

Spracovali: Ellen Anthoni, Jana Miháliková, Alena Tomanová, Lucia Szórád, Tomáš Pešek

Uverejnené: marec 2020

Použité obrázky sú príklady zdieľané mladými ľuďmi, ktoré vyjadrujú ich duševné rozpoloženie či ich názor na tento čas.

Sonda bola realizovaná v rámci projektov TrendWatch YOUTH podporeného cez Erasmus + a projektu Trendspotting podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.