Trendspotting

Učíme sa, ako zachytávať trendy v životoch mladých ľudí, aby sme tieto informácie mohli pravidelne zdieľať s komunitou ľudí, ktorí s mladými pracujú alebo majú na prácu s mladými dosah.

Future Labs

Future Labs bol dlhodobý medzinárodný projekt strategického partnerstva, ktorý zvyšoval kvalitu práce medzinárodnej práce s mládežou a prispieval k modernizácii mládežníckych organizácií.

TrendWatch Youth

Učíme sa, ako zachytávať trendy v životoch mladých ľudí, aby sme tieto informácie mohli pravidelne zdieľať s komunitou ľudí, ktorí s mladými pracujú alebo majú na prácu s mladými dosah.